0(0)

แพ็ค GPA 2 ไฟล์ ป.4-6 2561 TTC

คำอธิบาย

ไฟล์ข้อสอบเก่า Top Test Center GPA รวม 5 วิชา วิชาละ 24 ข้อ .4-6 ปี 2561

แพ็ค 2 ไฟล์ ได้แก่

ไฟล์ Top GPA Test เทอม 1

ไฟล์ Top GPA Test เทอม 2

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • คณิตศาสตร์ 24 ข้อ
  • วิทยาศาสตร์ 24 ข้อ
  • ภาษาอังกฤษ 24 ข้อ
  • ภาษาไทย 24 ข้อ
  • สังคมศึกษา 24 ข้อ
200 ฿ 150 ฿

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • ไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  • เป็นไฟล์ pdf

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียน ป.4
  • นักเรียน ป.5
  • นักเรียน ป.6